STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Trần Thụy Thanh Thủy

Tổ trưởng

GVCN 12C8

2

Huỳnh Thị Liên

 

GVCN 10C8​​​​​​​

3

Bùi Thị Bích Kiều

 

GVCN 12C6​​​

4

Nguyễn Thị Hoa Lan

 

GVCN 11C4​​​​​​​

5

Nguyễn Ngọc Thanh Phương

 

GVCN 11C8​​​​​​​

6

Nguyễn Thị Thùy Dương

 

GVCN 11C3

7 Nguyễn Thị Thu Trang  GVCN 12C7​​​​