STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Lê Phước Dững

Tổ trưởng

 

2

Đoàn Thị Ngọc Tuyền

 

GVCN 11C2

3

Nguyễn Thanh Tú

 

 

4

Lê Thị Thắm

 

GVCN 10C5

5

Nguyễn Thị Thùy Dung

 

GVCN 10C6 Tổ trưởng tổ CĐ 4