KẾ HOẠCH Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường THPT Bình Mỹ đạt chuẩn quốc gia năm 2019