STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Nguyễn Thị Bích Thủy

Tổ trưởng

 

2

Nguyễn Thị Được

 

.

3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  

4

Phan Thành Quới

Phó HT

 

5

Phan Văn Tân

PBT ĐTN

 

6

Triệu Thị Bích Tuyền

 

 

7

Lại Thị Mộng Quyên

PBT ĐTN

 

8 Phạm Văn TạoCT.CĐCS, TPCM 
9 Phan Duy TâmThư kí HĐ 
10 Lê Thị Xuyến