STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Lê Phước Dững

Tổ trưởng

 

2

Đoàn Thị Ngọc Tuyền

 

 

3

Nguyễn Thanh Tú

 

 

4

Lê Thị Thắm

 

 

5

Nguyễn Thị Thùy Dung