Quá trình tiến hóa của loài người trên thế giới và ở Việt Nam (tích hợp bài 13 -SGK Sử 10 trang 70).Sự tiến bộ trong việc sử dụng công cụ để tìm kiếm thức ăn và những phát minh của con người trong thời ký nguyên thủy