STT

HỌ VÀ TÊN

TẬP THỂ

SỐ ĐIỆN THOẠI

 
 
 1.  

Nguyễn Mai Thanh Tùng

Tổ Văn phòng

0919142035

 

 1.  

Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

 

0909287194

 

 1.  

Nguyễn Thị Cẩm Nang

 

0979804765

 

 1.  

Huỳnh Công Tân

 

0917484710

 

 1.  

Nguyễn Thị Bích Tuyền

 

0384968048

 

 1.  

Nguyễn Thị Châu Úc

 

0375917684

 

 1.  

Trần Văn Sang

 

0966654580

 

 1.  

Nguyễn Hữu Đức

Tổ Ngữ văn

0976452559

 

 1.  

Lương Thị Cẩm Nhụy

 

0382752593

 

 1.  

Nguyễn Văn Ngoãn

 

0358808343

 

 1.  

Lê Thị Ngọc Kim

 

0355528738

 

 1.  

Võ Minh Hiếu

 

0977515596

 

 1.  

Dương Thanh Trung

 

0386882347

 

 1.  

Nguyễn Thành Hiệp

 

0392126651

 

 1.  

Phạm Văn Tạo

Tổ Sử-Địa-GDCD

0939606011

 

 1.  

Phan Duy Tâm

 

0916380772

 

 1.  

Lê Thị Xuyến

 

0343555514

 

 1.  

Nguyễn Thị Bích Thủy

 

0979492338

 

 1.  

Trần Thị Được

 

0984947377

 

 1.  

Phan Thành Quới

 

0977220492

 

 1.  

Triệu Thị Bích Tuyền

 

0385145988

 

 1.  

Phan Văn Tân

 

0987226732

 

 1.  

Lại Thị Mộng Quyên

 

0985039687

 

 1.  

Lê Thị Hồng Nhung

Tổ Tiếng Anh

0979699944

 

 1.  

Trần Hiếu Ngọc

 

0386317256

 

 1.  

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

 

0387056080

 

 1.  

Bùi Nhựt Quang

 

0977727673

 

 1.  

Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

0917202905

 

 1.  

Nguyễn Văn Bình

 

0919469699

 

 1.  

Nguyễn Kim Thủy

 

0919011130

 

 1.  

Trần Quang Trí

Tổ Toán

0917187587

 

 1.  

Phạm Văn Lường

 

0974200800

 

 1.  

Võ Toàn Thắng

 

0982218374

 

 1.  

Huỳnh Văn Phúc

 

0986119388

 

 1.  

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

0373352006

 

 1.  

Nguyễn Thanh Giang

 

0962767856

 

 1.  

Đỗ Kim Ngân

 

0398180743

 

 1.  

Nguyễn Thị Kim Hoa

Tổ Vật lý

0983889491

 

 1.  

Nguyễn Thị Kim Huê

 

0907430942

 

 1.  

Huỳnh Phú Lộc

 

0972770969

 

 1.  

Lê Thị Nhật Lành

 

0392424722

 

 1.  

Phan Hữu Thành

 

0349688972

 

 1.  

Đổng Quốc Việt

 

0356505612

 

 1.  

Trần Thụy Thanh Thủy

Tổ Hóa học

0914495001

 

 1.  

Nguyễn Thị Thu Trang

 

0355277269

 

 1.  

Huỳnh Thị Liên

 

0368012956

 

 1.  

Nguyễn Thị Thùy Dương

 

0909861083

 

 1.  

Nguyễn Thị Hoa Lan

 

0376164990

 

 1.  

Nguyễn Ngọc Thanh Phương

 

0979106300

 

 1.  

Bùi Thị Bích Kiều

 

0985156842

 

 1.  

Lê Phước Dững

Tổ Sinh-KTNN

0917287428

 

 1.  

Đoàn Thị Ngọc Tuyền

 

0344773553

 

 1.  

Nguyễn Thanh Tú

 

0939286364

 

 1.  

Nguyễn Thị Thùy Dung

 

0977989659

 

 1.  

Lê Thị Thắm

 

0913445119

 

 1.  

Dương Thị Thùy Trang

Tổ Tin-KTCN

0368556044

 

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc

 

0987090961

 

 1.  

Nguyễn Ngọc Tuấn Thanh

 

0968081006

 

 1.  

Hồ Hữu Hạnh

 

0399799077

 

 1.  

Võ Thanh Hoà

 

0989237322

 

 1.  

Nguyễn Lực Lượng

 

0973567361

 

 1.  

Nguyễn Trung Chánh

Tổ TD-QPAN

0919205126

 

 1.  

Huỳnh Hữu Thành

 

0916379148

 

 1.  

Nguyễn Thiên Cường

 

0354691702

 

 1.  

Phạm Quốc Phong

 

0988874439

 

 1.  

Đặng Cao Trí

 

0983477043

 

 1.  

Phạm Tuấn Thanh

 

0966024696